Skip to main content

Globalny Wielki Reset. Inflacja. Wycofanie gotówki CBDC. Część II. Plan Globalistów.

Większość społeczeństwa nie wie, co tak naprawdę szykują Nam Globaliści, kim oni są i dlaczego to robią. Nie dowiemy się tego z mediów ani od polityków. Politycy to tylko marionetki w rękach globalnej Finansjery, która pociąga za sznurki i kontroluje cały system finansowy. Szerzej omawiam to w artykule pt: Kto rządzi światem. Pieniądze czy politycy.

System finansowy jaki mamy, jest oparty na długu. Dług jest narzędziem zniewolenia i kontroli. Tylko banki, prywatne korporacje, mają prawo kreacji pieniądza. Pieniądz powstaje kiedy ktoś: Ty, ja czy nasz rząd zaciąga kredyt. Bank wcale nie pożycza Nam już istniejącego pieniądza, a kreuje go w określonej do posiadanych środków proporcji. Na przykład: z każdej posiadanej złotówki, bank może wykreować 9 zł kredytu. Taki system nazywa się systemem rezerwy cząstkowej. Więcej na temat dzisiejszego pieniądza przeczytasz w artykule Pieniądz czyli dług.

Istotne jest to, iż najważniejszy bank centralny świata, amerykański FED, czyli Bank Rezerwy Federalnej, federalny jest tylko z nazwy. To w istocie konsorcjum 13 prywatnych banków. Tylko banki mogą kreować pieniądz dla polityków i dlatego są oni od nich całkowicie zależni. Niemal każdy państwowy budżet na całym świecie jest uchwalany z deficytem. Rządy wydają więcej pieniędzy niż ich zbierają z podatków i tym samym muszą pożyczać od bankierów. Dług z roku na rok rośnie i oczywiste jest, iż nie zostanie on nigdy spłacony. Wiele rządów jest już tak dramatycznie zadłużonych, iż nie jest w stanie spłacać nawet odsetek. I tu z pomocą politykom przychodzą Banki Centralne państw, lub w Europie EBC Europejski Bank Centralny, który kupuje bardzo nisko oprocentowane obligacje niewypłacalnych państw bankrutów, za świeżo wydrukowane pieniądze, czyli po koszcie zero.

Oczywiście zero kosztu dla banku nie oznacza tego samego dla społeczeństwa. Więcej pieniędzy w obrocie nie tworzy bowiem bogactwa lecz prowadzi jedynie do spadku jego wartości. I dlatego my obywatele możemy kupić coraz mniej za nasze pieniądze. Tak więc za beztroskę polityków w wydawaniu naszych podatków i kredytujących ich bankierów rachunek płacimy my poprzez inflację. Omawiam to szerzej w 1 części artykułu. Na dłuższą metę z powodu gigantycznego i ciągle rosnącego zadłużenia państw, system ten jest nie do utrzymania. Dlatego Finansjera planuje Globalny Wielki Reset. Wykreowane z powietrza długi zostaną częściowo anulowane. Banki komercyjne stracą prawo kreacji hybrydowego pieniądza który zostanie zastąpiony przez CBDC, całkowicie cyfrową walutę emitowaną przez banki centralne.

Obecny pieniądz jest walutą hybrydową ponieważ oprócz płacenia kartą, czyli pieniądzem elektronicznym możemy płacić gotówką. W nowym systemie gotówki nie będzie. Bank Centralny będzie wiedział o Naszych wszystkich transakcjach. Będzie mógł zablokować Nam konto i wtedy nie kupimy już nic. To będzie całkowita kontrola.

Oczywiści usłużni bankierom politycy będą przedstawiać nam nowy system CBDC jako wybawienie. Najpierw nieograniczony dodruk nowego pieniądza doprowadzi do wielkiej inflacji. Właściciele banków za niespłacalne kredyty przejmą tyle majątku narodowego ile zdołają. Resztę wykreowanego z powietrza długu umorzą, w zamian za zgodę na nowy system oparty na CBDC, czyli nową w pełni cyfrową walutę emitowaną przez bank centralny.

Opisuję szczegółowo system finansowy ponieważ jego zrozumienie jest bardzo istotne. Ten system jest skrajnie niesprawiedliwy i daje ogromne uprzywilejowanie wąskiej grupie właścicieli banków. Jeśli na przykład jesteś przedsiębiorcą i chcesz kupić budynek aby prowadzić w nim swoją działalność. Odkładasz pieniądze i kupujesz albo za gotówkę czyli pieniądze które już zarobiłeś i je posiadasz, albo np. częściowo posiłkujesz się kredytem. Kredyt hipoteczny pod zastaw tej nieruchomości dostajesz powiedzmy na 5%. Nieruchomość nie jest Twoja dopóki jej nie spłacisz. Jest własnością zabezpieczonego na jej hipotece Banku. Rząd wprowadza lock-down, zamyka Ci biznes. Nie masz z czego spłacić kredytu. Może też być tak, iż Bank wypowie Ci kredyt. Jeśli go całego w terminie 30 dni nie spłacisz, przejmą „twoją” nieruchomość.

A jeśli jesteś np. właścicielem banku? To możesz przejąć taką nieruchomość po koszcie 1-2%. Udzielasz swojej firmie nisko oprocentowanego kredytu. Kreujesz nowe pieniądze i kupujesz co chcesz. Banki Centralne mogą kupić dosłownie co chcą i to po koszcie zero, za świeżo wykreowane pieniądze. Kupują obligacje rządowe, korporacyjne a nawet akcje. Wspomagając wybranych. Teraz widzisz, że system pieniądza opartego na długu jest niesprawiedliwy. Pieniądz właściwie nie jest pieniądzem, bo nie spełnia swojej podstawowej funkcji, nie jest nośnikiem kapitału. Nie ma sam w sobie żadnej wartości. Pieniądzem zwykło się nazywać środki płatnicze które po stałym kursie były wymieniane na złoto i srebro. Były tym samym one nośnikiem kapitału. Obecny pieniądz jest zwany fiducjarnym ponieważ jest oparty tylko i wyłącznie na naszej wierze, iż ma on jakąś wartość nabywczą. Pieniądz fiducjarny jest też prawnym środkiem płatniczym którym możemy regulować np. Nasze podatki.

To czego potrzebujemy aby się wyrwać z niewolniczego systemu kredytu to druga niezależna i niewymienialna waluta będąca prawdziwym pieniądzem. Skoro mamy pozostające pod kontrolą Finansjery, będące długiem, złotówki, nie mające ze złotem oprócz kojarzącej się nazwy nic wspólnego, to jasne jest, iż tego czego potrzebujemy to srebrniki. Wymienialna na srebro lub będąca odpowiednikiem 1 uncji srebra waluta. Prawdziwy pieniądz jakim ludzkość posługiwała się od tysięcy lat.

Dlaczego niewymienialna? Bo jeśli damy Finansjerze sposobność spekulacji na Naszej walucie to wcześniej czy później ją zniszczy. Po co Nam druga waluta. Choćby po to, iż jeśli złotówka upadnie, lub banki ograniczą Nam do niej dostęp, jak miało to miejsce choćby w Grecji czy na Cyprze lub zbankrutowanej Argentynie, to za 2 walutę kupimy sobie np. żywność. Mamy co prawda przymus przyjęcia zapłaty w złotówce, prawnym środku płatniczym (taki napis widnieje na biletach NBP) ale kwotę w PLN możemy już zażądać dowolną. Nikt nie zabroni Nam też posiadania srebrnych monet.

Nie da się bowiem skutecznie walczyć z systemem jednocześnie go finansując. To My sami z Naszych podatków utrzymujemy policję, bezprawnie zamykającą biznesy przedsiębiorcom, pacyfikującą pokojowe demonstracje. Jak działa system finansowego wyzysku opisuję w artykule: Piramida finansowej władzy Rotschildów.

Nie liczmy na to, że politycy cokolwiek za Nas załatwią, że taki czy inny PO – PiS partiokracji coś zmieni. Wszystkie partie systemowe, na czele z PiS’em to lewica. Do czego prowadzi socjalizm opisuję szerzej w artykule: Lewica, czyli ulubienica globalistów.

Politycy to tak naprawdę przedstawiciele banków i korporacji. Za pieniądze i dla pieniędzy wykonają każdy plan globalistów. Nas wyborców mają za stado baranów. Za ich plecami ukrywają się globaliści, finansjera, która obawia się, iż gdyby ludzie zrozumieli ich przekręty to nie byliby już nigdzie bezpieczni na planecie Ziemia. Politycy służą im jako zasłona dymna dla ich finansowych przekrętów. Polityka to sztuka dzielenia społeczeństwa. Podzielonym i skłóconym społeczeństwem o wiele łatwiej zarządzać. Politycy działają w myśl starej bolszewickiej zasady, dziel i rządź. Czyli stwórz problem a następnie przedstaw jego rozwiązanie.

Media głównego nurtu są kontrolowane przez globalną elitę. Nieliczni przywódcy pokazują środkowy palec globalistom i nie przyjmują od nich finansowych łapówek. Media sieją strach i propagandę. Mamy teraz też cenzurę internetu. YouTube usuwa filmy i całe kanały. Blokuje się dostęp do mediów społecznościowych nawet takim osobom jak Donald Trump. Licznymi rozporządzeniami łamana jest konstytucja. Przypomnę, iż rozporządzeniami to rządził Bierut, komunistyczny zbrodniarz i prosowiecki dyktator.

Mamy więc zabetonowaną scenę polityczną. Tylko Ci z dostępem do znacznych funduszy i mediów mają szanse. Kogo telewizja nie pokazuje, ten w życiu politycznym nie istnieje. Takie ugrupowania anty-systemowe jak Kukiz–15 nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Rzuciły jednak nieco światła na to, do jakich patologi dochodzi w sejmie na Wiejskiej. Mimo to powstają nowe inicjatywy takie jak choćby Antypartia www.antypartia.org

Politycy i usłużne media promują niesprawdzone, dopuszczone warunkowo produkty Big Pharmy. Kto się chce poddać temu eksperymentowi medycznemu, jego wola.

Tak więc mamy system finansowo–fiskalny, który służy finansowej elicie i stanowi 1. filar tego systemu. Ciągle wprowadza się Nam nowe podatki. Opisuję to w artykule: Podatki. Dlaczego trudno Nam się wzbogacić.

2. Filar to politycy i propaganda medialna.

3. Technokracja i transhumanizm. Technokracja czyli nowoczesna technologia w służbie kontroli populacji. Aby garstka społeczeństwa rządziła całą resztą potrzebuje do tego nowoczesnej technologi, takiej jak choćby sieć 5 G, czy wojskowe satelity umieszczane na orbicie przez prywatną korporację z USA. Alians prywatno–państwowy uniemożliwia dostęp do informacji publicznej, jaki byłby możliwy gdyby te satelity umieściła NASA czy inna agencja rządowa. Ciągle rozbudowywany system monitoringu, identyfikacji i kontroli przemieszczania się ma być zbudowany na wzór chińskiego systemu zaufania społecznego, ang. Social Credit System

Transhumanizm, który to elicie dzięki ingerencjom biotechnologicznym, takim jak choćby wymiana narządów na sztuczne, wydłuży życie, nas zamieni w bio–roboty. Neurotechnologia, nanotechnologia i biotechnologia dla jednych będzie zbawieniem, innych dzięki wstrzykniętym im substancjom zamieni w bezwolne bioroboty działające pod kontrolą umysłu przez system operacyjny nadzorowany przez sieć 5 G czy satelity.

Aby to osiągnąć potrzebna jest Big Pharma ze swoimi produktami jako ostatni filar tej układanki.

Cały ten plan zniewolenia ludzkości jest już realizowany. Ma on też pewne słabe punkty. Jego wprowadzenie wymaga jednoczesnego wdrożenia wszystkich podtrzymujących go filarów. Jeśli ludzie zorientują się, że są oszukiwani, przestaną zasilać finansowo i mentalnie upadający system, zawali się on niczym domek z kart. System ten utrzymujemy My, naszą pracą, płacąc podatki. Aby Nami manipulować, potrzebny jest strach i dezinformacja. Bo PRAWDA Nas wyzwoli.

To wszystko co teraz się dzieje, kryzys, pandemia to elementy tego planu. Jak finansjera wykorzysta obecny kryzys? Tak jak wykorzystali kryzys lat 2007- 2008 do umocnienia władzy Banków Centralnych, tak ten wykorzystają do zniszczenia przedsiębiorców i klasy średniej i wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego CBDC. Najpierw pomału wycofają swoje środki z giełdy. Potem wywołają krach. Kiedy akcje drobnych inwestorów ich funduszy TFI oraz funduszy emerytalnych spadną o np. 50 % wtedy je odkupią za 50 % ceny. W międzyczasie za wycofane z giełdy pieniądze kupią nieruchomości od zbankrutowanych przez kryzys przedsiębiorców. Pod zastaw tych nieruchomości wezmą kredyty na odkupienie akcji za 50 % ich wartości. Oczywiście nie twierdzę że na pewno tak się akurat stanie.

Pewien problem w realizacji tego planu stanowią Chińczycy którzy podczas krachu w marcu 2020 r. kupowali co lepsze firmy. Może też wcześniej wybuchnąć hiperinflacja. I tak każdy kryzys finansowy wzbogaca finansowe elity i zubaża zanikającą klasę średnią. Szerzej mechanizmy kryzysu omawiam w artykule Komu służy światowy kryzys zadłużenia. Od wolności do faszyzmu.

Ci którzy myślą, że jeśli zrobią to co powie im telewizor, to wróci normalność, są w błędzie. Normalność wróci wtedy, kiedy przestaniemy słuchać polityków i ich zakłamanych mediów. Kiedy przestaniemy się zgadzać na łamanie Naszych konstytucyjnych praw. Kiedy zaczniemy robić swoje i przestaniemy się zgadzać na nienormalność

Globalny Wielki Reset. I część artykułu. Totalne zniewolenie. Czyli co szykują nam globaliści?

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł i chciałbyś czytać więcej treści na tym blogu, to wesprzyj Autora kupując: ebooka lub audiobooka „Wolność finansowa i duchowa. Cywilizacja strachu czy Nowa Ludzkość” SKLEP

Artykuł ten jest częścią Książki Antysystemowej. SKLEP
Książka Anty-sytemowa. Spis treści.

Polecane artykuły o Globalnym Wielkim Resecie

Globaliści planują Wielki Reset

Czy koronawirusowy Wielki Reset wprowadzi nową wersję komunizmu światowego?

Polecane filmy

Fragment wywiadu z Catherine Austin Fitts. Zachęcam do obejrzenia całości. Linki pod filmem. W wywiadzie tym dokładnie omówiony jest plan globalistów wobec ludzkości.

CATHERINE AUSTIN FITTS – WYWIAD 'PLANET LOCKDOWN’ (NAPISY PL / POLISH SUBTITLES)

WAŻNE! Cov id Lockdown 5G cyfrowa waluta NWO – wywiad z Catherine Austin Polski Lektor

Cały wywiad po angielsku.

Please follow and like us:
fb-share-icon0
Tweet 20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial